Hva gjør helsesykepleier?

Helsesykepleier

Oppgavene til helsesykepleier er å fremme god fysisk, psykisk og seksuell helse gjennom støtte og veiledning.
Helsesykepleier har taushetsplikt.

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom opptil 20 år, noen kommuner har opptil 25 år. 
Hos helsestasjon for ungdom kan du blant annet få hjelp til følgende: 

  • fysisk helse
  • psykisk helse
  • seksuell helse
  • prevensjon
  • test for seksuelt overførbare sykdommer
  • graviditetstest 

Ansatte på helsestasjon for ungdom har taushetsplikt.

Unntak fra taushetsplikten

I noen tilfeller har helsepersonell plikt til å snakke med andre voksne, eventuelt melde saken videre til politiet og/eller barnevernstjenesten. Dette gjelder ved opplysninger om omsorgssvikt, vold, overgrep (kun ved fare for gjentagelse eller seksuell omgang med barn under 14 år) eller ved fare for liv og helse. I de aller fleste tilfeller har du rett til å bli gjort kjent med hvem som har fått opplysninger og hvilke opplysninger som er gitt.