Om Preikes

Preikes er en digital skolehelsetjeneste for Agder. Her kan du kontakte helsesykepleier via chat eller melding. Vi tilbyr veiledning og støtte gjennom vår digitale plattform. 

Målet vårt er å være en tilgjengelig, digital skolehelsetjeneste til elever i videregående og lærlinger i hele Agder. 
Preikes driftes av Arendal kommune og Agder fylkeskommune gir tilskudd til driften. Tjenesten bemannes av helsesykepleiere og sexologisk rådgiver. 

Chattjenesten vil være stengt i skoleferier.