Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan vi mottar og bruker informasjon om besøkende på våre nettsider, chattjeneste og meldingstjeneste.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Vi bruker blant annet informasjonskapsler for å analysere bruken av våre nettsider.

Preikes bruker informasjonskapsler fra Vizzit.se for å forbedre informasjonen på nettsiden vår og til forskning. Informasjonen gir oss forskjellige variabler, som hvilke sider du har besøkt, hvor i landet du kommer fra, om du har besøkt sidene før, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Vi kan ikke identifisere deg med denne informasjonen, derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Du kan likevel velge å ikke godkjenne bruk av informasjonskapsler ved første gangs bruk av tjenesten. 

Ansvar for personopplysninger 

Preikes driftes av Arendal kommune. Agder fylkeskommune gir tilskudd til driften.

Chat og meldinger

Preikes er en tjeneste som tilbyr støtte og veiledning og har ikke mulighet til å gi individuelle råd. Vi som jobber i Preikes er helsepersonell, men yter ikke helsehjelp over chat. Vi vil hjelpe deg med å finne tilpasset kunnskapsbasert informasjon og er ikke ment som en erstatning for rådgivning eller helsehjelp fra lege. 

Vårt mål er å ivareta anonymiteten til personer som kontakter oss. 

Det er frivillig å oppgi alder og kjønn på chatten. 

Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato vil ikke komme frem med mindre man selv velger å skrive dem i chat eller melding. Av personvernhensyn oppfordrer vi deg til ikke å utlevere din identitet med mindre vi trenger dette for å hjelpe deg i avvergingssaker. Dersom du velger å dele personopplysninger har vi etter helsepersonelloven plikt til å journalføre samtalen.

Informasjon som du fyller inn i chatten, og som eventuelt kommer frem i samtalen, blir lagret trygt i eDialog24 sine baser. EDialog24 er leverandør av vår chattjeneste. Det samme gjelder informasjon som kommer frem på meldinger, denne lagres trygt hos Vidi som er leverandør av vår meldingstjeneste.

Dersom vi får informasjon om at personer som kontakter oss eller andre står i fare for å bli skadet er det vår plikt som helsepersonell å forsøke å forhindre dette ved å varsle politiet. Dette kan for eksempel gjelde dersom vi får høre om omsorgssvikt eller mishandling. Vi kontakter da politiet med vår bekymring, og må i noen tilfeller innhente og opplyse om IP-adresse til politiet for at de skal kunne hjelpe vedkommende.

Normalt sletter vi samtaler fra chat innen 3 dager. Det kan være nødvendig å lagre noen av dem litt lenger, dersom vi blir bedt om det i forbindelse med etterforskning. I disse tilfellene vil de slettes så snart de blir utlevert. Meldinger lagres i opptil to år i trygg plassering hos Vidi, dette er kun for å hente ut statistikk og for bruk i opplæring. Dersom meldinger inneholder personopplysninger vil opplysningene bli skjermet.